Names for Category "Greek masculine given names‎" 

1.Alexius 
2.Costas 
3.Demetrius 
4.Miltiades 
5.Nicholas 
6.Orestes 
7.Pantelis 
8.Pavlos 
9.Philip 
10.Spyridon 
11.Stavros 
12.Theodore 
13.Timothy